Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 2 15 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 0 16 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 1 0 18 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 14 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 14 4