Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 17 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 17 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 17 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 0 17 1