Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-27 uchwałą nr