Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Elżbieta Żaczek

Elżbieta Żaczek

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.05.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Polityki Społecznej stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-05-27 11:37:14 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 11:42:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:49:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:56:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:06:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:10:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:13:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:03:02 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:07:52 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:45:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:02:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:44:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:03:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:17:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:23:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:34:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:00:55 Sprawdzenie zalogowania się radnych. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:09:13 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:10:47 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:45:12 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:47:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:51:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:57:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:03:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:08:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:17:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:21:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:14:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:06:17 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:00:43 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:25:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:32:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:38:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:41:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:00:57 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:27:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:31:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:38:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:41:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:45:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:55:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:58:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:05:42 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 11:07:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:08:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:01:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 12:04:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:07:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:06:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:07:59 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:14:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:16:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:21:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:28:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:32:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:38:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:40:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za