Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Elżbieta Żaczek

Elżbieta Żaczek

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.05.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Polityki Społecznej stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-05-27 11:37:14 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 11:42:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:49:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:56:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:06:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:10:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:13:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za