Komisja Polityki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Polityki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Regina Biała członek
Elżbieta Zofia Ciesielska 0przewodniczący
Ewa Małgorzata Gładysz członek
Paweł Jakub Pomorski członek
Jarosław Grzegorz Sobieszek członek
Marta Katarzyna Stasiak członek
Edyta Beata Waprzko 1 wiceprzewodniczący