Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Łódzki Wschodni
data wpływu: 2019-01-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Grzegorz Sobieszek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Łódzki Wschodni

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-29