Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki stała 2018-11-30
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-30
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała 2018-12-27
Komisja Polityki Społecznej stała 2018-11-30
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30
Komisja Statutowo - Regulaminowa stała 2018-11-30