Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała 2024-05-14
2 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-14
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-14
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-14
5 Komisja Statutowo - Regulaminowa stała 2024-05-14