Przejdź do treści

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 14-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/8/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Magdalena Wiśniewska przewodniczący
2 Bogumił Skorupski wiceprzewodniczący
3 Agnieszka Biała członek
4 Ewa Gładysz członek
5 Sylwester Golus członek
6 Mateusz Jaśkiewicz członek
7 Ewa Kotecka członek
8 Mariusz Kotynia członek
9 Monika Krajewska członek
10 Tomasz Migdalski członek
11 Jarosław Sobieszek członek
12 Sławomir Sokołowski członek
13 Marta Stasiak członek
14 Zofia Sójka członek
15 Edyta Waprzko członek