Przejdź do treści

Magdalena Wiśniewska

Zdjęcie: Magdalena Wiśniewska
Zdjęcie: Magdalena Wiśniewska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt m.wisniewska@lodzkiwschodni.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała 2024-05-14
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-14
3 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:57:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:24:17 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:27:02 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:28:16 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:29:00 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:09:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:38:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:43:49 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:45:20 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:31:55 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:09:06 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:03:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:12:06 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:33:01 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:00:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:20:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:10:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:15:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:18:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:20:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:22:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:25:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:28:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:34:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:36:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:37:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:05:25 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt "Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok” – debata". III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:07:12 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:12:07 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023, wraz z podpunktami. III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:13:42 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok, wraz z podpunktami III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:21:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:23:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:27:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:29:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:31:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:36:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:38:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:15:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:28:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:44:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za