Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Druk nr 8 (PDF, 221.72Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
2 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
3 Opinia RIO o sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 130.57Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
4 Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok (PDF, 76.03Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
5 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok (PDF, 110.69Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 informacja
6 Druk nr 10 (PDF, 225.42Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
7 Druk nr 6 w II (PDF, 605.20Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
8 Druk nr 6 w II (PDF, 605.20Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
9 Druk nr 6 w II (PDF, 605.20Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
10 Druk nr 6 w II (PDF, 605.20Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
11 Druk nr 6 w II (PDF, 605.20Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
12 Druk nr 7 w II (PDF, 1.31Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-14 projekt uchwały
13 Druk nr 7 w II (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
14 Druk nr 7 w III (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
15 Druk nr 7 w II (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
16 Druk nr 7 w II (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-14 projekt uchwały
17 Protokół Nr II/2024 (PDF, 247.74Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-13 protokół
18 Protokół 2_2024 Komisja Statutowo-Regulaminowa 28.05.2024 r (PDF, 244.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 protokół
19 Protokół 2_2024 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 28.05.2024 r (PDF, 243.83Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
20 Protokół 3_2024 Komisja Rewizyjna 28.05.2024 r (PDF, 245.78Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 protokół
21 Protokół 2_2024 Komisja Polityki Społecznej 28.05.2024 r (PDF, 244.34Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 protokół
22 Protokół 2_2024 Komisja Budżetu 28.05.2024 r (PDF, 244.23Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 protokół
23 Druk nr 8 (PDF, 221.72Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
24 Raport o stanie Powiatu za 2023 rok (PDF, 3.49Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
25 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
26 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
27 5 Komisja Stat - Reg 14.06.2024r (PDF, 145.46Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
28 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
29 Druk nr 7 (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
30 Druk nr 6 (PDF, 602.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
31 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
32 Druk nr 4 (PDF, 225.54Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
33 Druk nr 3 (PDF, 226.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
34 Druk nr 2 (PDF, 224.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
35 Druk nr 1 (PDF, 234.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
36 4 Komisja Skarg 14.06.2024r (PDF, 143.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
37 Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok (PDF, 76.03Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
38 Druk nr 7 (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
39 Druk nr 6 (PDF, 602.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
40 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
41 Druk nr 4 (PDF, 225.54Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
42 Druk nr 3 (PDF, 226.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
43 Druk nr 2 (PDF, 224.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
44 Druk nr 1 (PDF, 234.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
45 3 Komisja Rewizyjna 14.06.2024r (PDF, 142.78Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
46 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
47 Druk nr 7 (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
48 Druk nr 6 (PDF, 602.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
49 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
50 Druk nr 2 (PDF, 224.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
51 Druk nr 1 (PDF, 234.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
52 2 Komisja Polityki Społ 14.06.2024r (PDF, 140.14Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
53 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
54 1 Komisja Budżetu 14.06.2024r (PDF, 143.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 informacja
55 Druk nr 7 (PDF, 1.31Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
56 Druk nr 6 (PDF, 602.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
57 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
58 Druk nr 2 (PDF, 224.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
59 Druk nr 1 (PDF, 234.74Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-11 projekt uchwały
60 Proponowane zmiany porządku obrad III Sesji (PDF, 149.10Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 informacja
61 Druk nr 10 (PDF, 225.42Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
62 a) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok (PDF, 110.69Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
63 b) opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok (PDF, 76.03Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
64 Druk nr 9 (PDF, 222.48Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
65 a) sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok (PDF, 1.21Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
66 b) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
67 c) informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
68 d) opinia RIO o sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 130.57Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
69 Druk nr 8 (PDF, 221.72Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 projekt uchwały
70 Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok (PDF, 3.49Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-11 sprawozdanie
71 Druk nr 7 (PDF, 1.31Mb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
72 Druk nr 6 (PDF, 602.80Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
73 Druk nr 5 (PDF, 229.01Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
74 Druk nr 4 (PDF, 225.54Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
75 Druk nr 3 (PDF, 226.44Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
76 Druk nr 2 (PDF, 224.70Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
77 Druk nr 1 (PDF, 234.74Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 projekt uchwały
78 Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PDF, 166.20Kb)
III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-06-07 informacja
79 Uchwała III_2024 z dnia 2024-06-14 absolutorium (PDF, 225.60Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 projekt uchwały
80 Uchwała III-2024 z dnia 2024-06-14 zatwierdzenie sprawozdania (PDF, 222.48Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 projekt uchwały
81 Protokół 1_2024 Komisja Statutowow-Regulaminowa 14.05.2024 r (PDF, 110.05Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
82 Protokół 1_2024 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14.05.2024 r (PDF, 109.34Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 projekt uchwały
83 Protokół 1_2024 Komisja Polityki Społecznej 14.05.2024 r (PDF, 109.83Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
84 Protokół 1_2024 Komisja Budżetu 14.05.2024 r (PDF, 111.05Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
85 Protokół 1_2024 Komisja Rewizyjna 14.05.2024 r (PDF, 109.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
86 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej V-59-2024 (PDF, 907.03Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-27 informacja
87 Realizacja uchwał Rady Powiatu w 2023 r (PDF, 347.80Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-27 informacja
88 3 Komisja Rewizyjna 1 23.05.2024r (PDF, 145.75Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
89 5 Komisja Stat - Reg 28.05.2024r (PDF, 141.22Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
90 4 Komisja Skarg 28.05.2024r (PDF, 139.28Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
91 2 Komisja Polityki Społ 28.05.2024r (PDF, 136.75Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
92 1 Komisja Budżetu 28.05.2024r (PDF, 139.92Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
93 3 Komisja Rewizyjna 2 28.05.2024r (PDF, 139.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 informacja
94 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
95 Bilans łączny JST 2023 (PDF, 174.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
96 Bilans z wykonania budżetu (PDF, 136.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
97 Informacja dodatkowa 2023 (PDF, 216.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
98 Rachunek zysków i strat JST 2023 (PDF, 149.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
99 Załącznik do informacji dodatkowej 2023 (PDF, 774.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
100 Zestawienie zmian w funduszu JST 2023 (PDF, 135.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
101 Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
102 Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
103 Bilans łączny JST 2023 (PDF, 174.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
104 Bilans z wykonania budżetu (PDF, 136.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
105 Informacja dodatkowa 2023 (PDF, 216.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
106 Rachunek zysków i strat JST 2023 (PDF, 149.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
107 Załącznik do informacji dodatkowej 2023 (PDF, 774.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
108 Zestawienie zmian w funduszu JST 2023 (PDF, 135.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
109 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
110 Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
111 Bilans łączny JST 2023 (PDF, 174.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
112 Bilans z wykonania budżetu (PDF, 136.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
113 Informacja dodatkowa 2023 (PDF, 216.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
114 Rachunek zysków i strat JST 2023 (PDF, 149.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
115 Załącznik do informacji dodatkowej 2023 (PDF, 774.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
116 Zestawienie zmian w funduszu JST 2023 (PDF, 135.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
117 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
118 Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
119 Bilans łączny JST 2023 (PDF, 174.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
120 Bilans z wykonania budżetu (PDF, 136.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
121 Informacja dodatkowa 2023 (PDF, 216.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
122 Rachunek zysków i strat JST 2023 (PDF, 149.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
123 Załącznik do informacji dodatkowej 2023 (PDF, 774.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
124 Zestawienie zmian w funduszu JST 2023 (PDF, 135.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
125 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
126 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku (PDF, 5.56Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
127 Bilans łączny JST 2023 (PDF, 174.01Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
128 Bilans z wykonania budżetu (PDF, 136.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
129 Informacja dodatkowa 2023 (PDF, 216.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
130 Rachunek zysków i strat JST 2023 (PDF, 149.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
131 Załącznik do informacji dodatkowej 2023 (PDF, 774.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
132 Zestawienie zmian w funduszu JST 2023 (PDF, 135.38Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
133 Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - KOREKTA (PDF, 2.22Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 sprawozdanie
134 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (PDF, 127.87Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
135 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (PDF, 125.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
136 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (PDF, 126.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
137 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (PDF, 129.88Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
138 Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (PDF, 128.63Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
139 UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIa z prac Zarządu Powiatu na II Sesję (PDF, 120.49Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-14 informacja
140 Protokół Nr I_2024 (PDF, 303.11Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-14 protokół
141 Druk nr 10 (PDF, 571.31Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
142 Druk nr 9 (PDF, 549.13Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
143 Druk nr 8 (PDF, 578.06Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
144 Druk nr 7 (PDF, 224.65Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
145 Druk nr 6 (PDF, 229.80Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
146 Druk nr 5 (PDF, 229.99Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
147 Druk nr 4 (PDF, 231.39Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
148 Druk nr 3 (PDF, 231.78Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
149 Druk nr 2 (PDF, 229.73Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
150 Druk nr 1 (PDF, 236.37Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 projekt uchwały
151 Zawiadomienie_II_Sesja (PDF, 200.96Kb)
II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-05-07 informacja
152 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PDF, 100.29Kb)
I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-04-29 projekt uchwały
153 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PDF, 98.50Kb)
I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-04-29 projekt uchwały
154 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PDF, 99.13Kb)
I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-04-29 projekt uchwały
155 Zawiadomienie o zwołaniu I Sesji (PDF, 160.70Kb)
I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2024-04-29 informacja