Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
23-05-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Łodzi; ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Ustalenie porządku posiedzenia.
 • 3. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2023 r. nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 4. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej.
 • 5. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 • 6. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. przez Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg.
 • 7. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2023 r. nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
 • 8. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
 • 9. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2023 r. przez Wydział Geodezji i Kartografii.
 • 10. Kontrola rozliczenia dotacji celowych otrzymywanych i udzielanych przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach zawartych porozumień i umów w 2023 r.
 • 11. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia i zobowiązań Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2023 r.
 • 12. Analiza należności według stanu na dzień 31.12.2023 r.
 • 13. Kontrola realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 r.
 • 14. Kontrola realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r.
 • 15. Kontrola i analiza przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2023 r.
 • 16. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2023 r.
 • 17. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2023 r.
 • 18. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji i ich realizacji w 2023 r.
 • 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 20. Zamknięcie posiedzenia Komisji.