Przejdź do treści

I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Data posiedzenia
06-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Łodzi ; ul. Sienkiewicza 3 ; 90-113 Łódź

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 3. Przedstawienie porządku obrad I Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • 7. Wybór Starosty Łódzkiego Wschodniego
  • 7a. zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Łódzkiego Wschodniego,
  • 7b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • 7c. przyjęcie regulaminu głosowania,
  • 7d. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  • 7e. ogłoszenie wyników głosowania,
  • 7f. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego.
 • 8. Wybór Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
  • 8a. zgłoszenie kandydata na stanowisko Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego,
  • 8b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • 8c. przyjęcie regulaminu głosowania,
  • 8d. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  • 8e. ogłoszenie wyników głosowania,
  • 8f. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego.
 • 9. Wybór Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
  • 9a. zgłoszenie kandydatów na funkcję Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
  • 9b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • 9c. przyjęcie regulaminu głosowania,
  • 9d. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  • 9e. ogłoszenie wyników głosowania,
  • 9f. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego.
 • 11. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.
 • 12. Zamknięcie I Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.