Przejdź do treści

II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Data posiedzenia
14-05-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Łodzi; ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian.
 • 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 1, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 2, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 3, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 4, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 5, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim (druk nr 6, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim (druk nr 7, referuje p. Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 (druk nr 8, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok (druk nr 9, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok (druk nr 10, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
 • 15. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne.
 • 16. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.