Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
14-05-2024, godz. 09:50
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Łodzi; ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  • 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  • 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.