Przejdź do treści

Zofia Sójka

Zdjęcie: Zofia Sójka
Zdjęcie: Zofia Sójka

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt z.sojka@lodzkiwschodni.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała 2024-05-14
2 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 10:57:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:25:27 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:27:03 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:28:19 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wraz z podpunktami. I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:29:10 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:38:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 10:43:51 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:45:29 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:31:52 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:09:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 11:04:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:11:55 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:33:01 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:00:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-06 12:20:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:10:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:15:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:18:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:20:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:22:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:25:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:28:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:34:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:36:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-05-14 09:38:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:05:29 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt "Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok” – debata". III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:07:16 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:12:06 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023, wraz z podpunktami. III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:13:49 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok, wraz z podpunktami III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:21:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:23:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:27:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:29:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:31:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:36:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 10:38:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:15:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:28:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023 III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2024-06-14 11:44:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za