Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Elżbieta Żaczek

Elżbieta Żaczek

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.05.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Polityki Społecznej stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-05-27 11:37:14 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 11:42:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:49:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:56:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:06:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:10:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:13:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:03:02 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:07:52 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:45:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:02:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:44:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:03:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:17:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:23:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:34:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:00:55 Sprawdzenie zalogowania się radnych. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:09:13 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:10:47 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:45:12 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:47:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:51:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:57:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:03:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:08:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:17:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:21:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:14:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:06:17 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:00:43 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:25:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:32:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:38:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:41:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:00:57 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:27:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:31:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:38:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:41:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:45:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:55:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:58:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:05:42 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 11:07:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:08:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:01:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 12:04:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:07:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:06:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:07:59 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:14:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:16:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:21:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:28:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:32:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:38:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:40:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:01:31 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:16:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:18:40 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:21:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:25:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:28:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:30:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2022 roku XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:39:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-11-25 11:45:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-11-25 11:48:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:51:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:53:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:58:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:01:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:04:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:05:59 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:07:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za