Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Łódzki Wschodni

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Elżbieta Żaczek

Elżbieta Żaczek

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.05.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Polityki Społecznej stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-05-27 11:37:14 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 11:42:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:49:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:53:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-05-27 11:56:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:00:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:03:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:06:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:10:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:13:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-05-27 12:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:03:02 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:07:52 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 11:45:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:02:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 12:44:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:03:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:17:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:23:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-06-24 13:34:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:00:55 Sprawdzenie zalogowania się radnych. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:09:13 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:10:47 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:45:12 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:47:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:51:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:57:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:03:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:08:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:17:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:21:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 12:14:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-07-29 11:06:17 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2021 r. XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:00:43 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:08:15 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:25:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:32:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:38:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-08-26 11:41:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:00:57 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:27:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r. XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:31:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:38:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:41:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:45:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:55:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:58:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:05:42 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 11:07:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 11:08:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:01:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-09-29 12:04:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-09-29 12:07:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:06:41 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:07:59 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:14:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:16:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:21:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:28:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:32:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:38:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-10-21 11:40:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:01:31 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:16:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:18:40 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:21:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:25:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:28:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:30:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2022 roku XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:39:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-11-25 11:45:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2021-11-25 11:48:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:51:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:53:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2021 r. XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:58:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:01:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:04:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 11:05:59 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-11-25 12:07:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:00:58 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:21:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:23:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:27:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:30:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:34:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-21 11:39:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:01:16 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:06:35 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:11:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:14:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:17:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 11:47:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:05:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:13:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:17:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86 XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:19:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:21:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:23:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:25:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:28:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:30:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2021-12-29 12:34:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:01:32 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:09:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:14:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:17:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:20:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:21:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:25:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:27:56 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2021 XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:30:22 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:32:15 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:34:58 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:37:25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-01-27 11:39:50 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2021 rok XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:02:10 Sprawdzenie zalogowania się radnych XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:12:26 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:14:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:20:02 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2021 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:23:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:26:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:28:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:31:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:33:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:36:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:40:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:46:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:49:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:11:30 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:43:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:16:11 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-02-24 11:52:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:00:59 Sprawdzenie zalogowania się radnych XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:37:38 Głosowanie nad przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:41:31 Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2021 rok XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:43:57 Głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:48:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022 XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:52:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 11:57:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 12:00:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-03-24 12:02:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 11:10:44 Sprawdzenie zalogowania się radnych XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 11:23:57 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 11:25:08 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 11:26:13 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:06:11 Głosownie nad przyjęciem Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok” XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:10:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028” XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:14:30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:17:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:20:00 Głosowanie nad przyjęciem Raportu z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:22:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022” XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:24:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:30:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:32:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:35:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:39:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:43:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:47:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-04-21 12:27:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-06 13:04:10 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XLIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-06 13:21:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-06 13:24:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 10:01:02 Sprawdzenie zalogowania się Radnych. XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 10:12:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021 XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 10:25:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 10:54:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 11:43:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 12:04:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 12:20:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2028 XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 12:22:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 12:28:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-05-26 12:31:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” w formie weksla in blanco XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:02:35 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:12:17 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:14:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź – Wschód XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:19:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:28:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-06-28 11:31:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:00:41 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:09:51 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:13:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówce, prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:16:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:18:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku o grant w ramach Konkursu „Cyfrowy Powiat” XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:20:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie” XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:24:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:28:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-07-28 11:31:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:01:01 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:15:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:20:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:22:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:26:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-08-25 11:29:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:01:17 Sprawdzenie zalogowania się Radnych XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:05:49 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:10:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:12:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:17:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:19:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:23:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-09-29 11:30:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:05:51 Sprawdzenie zalogowania się Radnych L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:07:07 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:21:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 roku L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:30:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 roku L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:33:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:35:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Andrespol polegającej na budowie chodnika w ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:37:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:38:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:41:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2022-10-27 11:43:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-10-27 11:45:22 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2022 roku L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:04:21 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:13:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:16:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/377/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:19:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/379/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:21:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/380/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:23:22 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2021/2022 LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:25:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:27:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:29:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:50:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r. LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:54:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2023 r. LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:56:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 ( LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:58:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 11:59:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 12:01:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-11-24 12:04:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu obradowania Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:03:28 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:06:54 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:14:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:18:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:23:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2023 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86 LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:25:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2023 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:27:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki oraz gminy Andrespol w 2022 r LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:29:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2022 r. LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:32:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2022 r. LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:35:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:39:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:41:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:50:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-22 11:12:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku LII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:06:16 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:07:45 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:08:51 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:09:50 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:11:07 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:12:52 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu oraz nieudzielenia przez Zarząd Powiatu odpowiedzi na pismo LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:14:14 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach” LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 11:38:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:03:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:08:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:10:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:12:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:14:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:18:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:21:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:24:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:27:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:29:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:32:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:35:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu oraz nieudzielenia przez Zarząd Powiatu odpowiedzi na pismo LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:37:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach” LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2022-12-28 12:16:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-01-12 11:02:21 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-01-12 11:14:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane LIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-01-12 11:17:11 Głosowanie nad przyjęciem Ewaluacji ex-post Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 LIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-01-12 11:20:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-01-12 11:25:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:05:18 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:06:08 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:50:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:55:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:17:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:23:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:28:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:53:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:59:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:02:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:04:33 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:06:19 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2022 LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:08:28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:09:38 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:11:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:12:29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:14:20 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:17:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:19:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:30:54 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:07:37 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:22:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:01:16 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:00:24 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:11:44 Głosowanie nad przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:24:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi z działalności jednostki za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2023 LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:26:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:29:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:31:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:34:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:36:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:40:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu zbiorczego „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:43:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:45:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2023-2030” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:48:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026. LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:50:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:01:05 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:09:52 Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:12:56 Głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:15:53 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r. LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:17:52 Głosowanie nad przyjęciem „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok” LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:20:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:26:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:30:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:00:46 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:08:59 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:12:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:48:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2023-05-25 11:56:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:01:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2023-05-25 13:15:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2023-05-25 13:29:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:32:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:34:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:00:44 Sprawdzenie zalogowania się radnych. LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:05:17 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:10:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:16:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:19:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:23:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:09:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/504/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:12:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/496/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2023 roku LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:15:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/497/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2023 roku LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, ul. 1 – go Maja 5/7 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:20:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. ,,Praktyki zawodowe w Portugalii” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:22:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030” LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:28:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:30:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:33:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:35:14 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:04:53 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:08:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, ul. 1 – go Maja 5/7 LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:14:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:16:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:19:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:14:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:21:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:23:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:26:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:28:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:30:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:31:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:33:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:35:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:08:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/504/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:11:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021– 2027,Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:13:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:22:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:24:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:27:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:30:44 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2023 roku LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:05:25 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2022/2023 LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:08:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2024 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:10:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:13:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wypożyczenie sprzętu z Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:15:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego „#Rodzina” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:17:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 r. LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:21:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2024 r. LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:32:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:35:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za