Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Łódzki Wschodni

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Kotecka

Ewa Kotecka

Wiceprzewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 31.01.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-02-16 11:50:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:55:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:17:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:23:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:28:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:53:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:59:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:02:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:04:33 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:06:19 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2022 LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:08:28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:09:38 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:11:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:12:29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:14:20 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2022 rok LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:17:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 13:19:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:30:54 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:07:37 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 11:22:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-02-16 12:01:16 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyborach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:00:24 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:11:44 Głosowanie nad przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:24:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi z działalności jednostki za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2023 LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:26:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:29:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:31:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:34:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2023 roku LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:36:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:40:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu zbiorczego „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:43:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:45:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2023-2030” LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:48:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026. LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-03-23 11:50:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:01:05 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:09:52 Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2022 rok LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:12:56 Głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:15:53 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r. LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:17:52 Głosowanie nad przyjęciem „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok” LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:20:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:26:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-04-27 11:30:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:00:46 Sprawdzenie zalogowania się Radnych LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:08:59 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:12:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:14:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2022 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:48:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 11:56:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:01:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2022 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:15:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:29:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:32:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-05-25 13:34:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:00:44 Sprawdzenie zalogowania się radnych. LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:05:17 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:10:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:12:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:16:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:19:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-06-23 11:23:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:09:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/504/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:12:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/496/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2023 roku LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:15:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/497/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2023 roku LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:17:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, ul. 1 – go Maja 5/7 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:20:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. ,,Praktyki zawodowe w Portugalii” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:22:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030” LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:28:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:30:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:33:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-07-27 11:35:14 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:04:53 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:08:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, ul. 1 – go Maja 5/7 LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:14:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:16:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-08-24 11:19:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:14:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:21:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:23:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:26:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:28:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:30:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:31:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:33:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-09-28 11:35:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:08:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/504/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:11:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021– 2027,Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:13:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:22:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:24:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:27:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-10-26 11:30:44 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2023 roku LXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:05:25 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2022/2023 LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:08:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2024 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:10:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:13:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wypożyczenie sprzętu z Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:15:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego „#Rodzina” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:17:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 r. LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:21:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2024 r. LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026 LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:32:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2023-11-30 11:35:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok LXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za