Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mateusz Sylwester Jaśkiewicz 0przewodniczący
Mateusz Karwowski członek
Bogumił Tadeusz Skorupski członek
Zofia Sójka 1 wiceprzewodniczący
Elżbieta Żaczek członek