Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie planów inwestycyjnych dotyczących budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Łódzki Wschodni
data wpływu: 2019-01-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kotynia radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Łódzki Wschodni

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-29